Hoàn Thua Hàng Tuần Tại M88 Thể Thao
M88
Thể Thao

Giải Trí & Tận Hưởng Đến 50 USDT!

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên của M88.io

Thời Gian Khuyến Mãi (GMT+8)
04/03/2024 00:00:00 – 31/03/2024 23:59:59

 * Khuyến mãi diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến Chủ Nhật 23:59:59 (GMT+8)

2. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên chơi tại M88 THỂ THAO sẽ được nhận Hoàn Thua dựa trên Tổng số tiền thua hàng tuần. Chi tiết và ví dụ bên dưới:

Hoàn ThuaHoàn Thua Tối Đa Mỗi Tuần
10%50 USDT

Ví dụ:
Tổng cược thắng: 100 USDT
Tổng cược thua: 150 USDT
Tổng thua = 50 USDT
Hoàn thua = 50 USDT x 10% = 5 USDT
Doanh thu yêu cầu = 5 USDT x 10 = 50 USDT

3. Tiền Hoàn Thua tối thiểu là 5 USDT.

4. Chỉ có tiền cược thật và các vé cược đã thanh toán mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối/vô hiệu/bị hủy/bán vé cược và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

5. Tiền Hoàn Thua cần trải qua 10 vòng cược tại Thể Thao trước khi tiến hành rút tiền.

6. Tiền Hoàn Thua sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 5 ngày sau mỗi đợt khuyến mãi kết thúc.

7. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

8. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

9. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.