Tận Hưởng 10USDT Free Bet
M88
Thể Thao

Sự Kiện Ra Mắt M88 Thể Thao

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên đang hoạt động của M88.io

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI (GMT+8)
22/12/2023 00:00:00 – 30/12/2023 23:59:59

2. Trong thời gian diễn ra, thành viên sẽ nhận được 10 USDT FREEBET tại M88 Thể Thao.

3. Thành viên nhấp vào nút "NHẬN" trong chi tiết khuyến mãi để nhận Freebet.

4. Tiền thưởng freebet chỉ được nhận 1 lần trong suốt thời gian khuyến mãi diễn ra.

5. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

6. Tiền thưởng freebet cần trải qua 5 vòng cược tại M88 Thể Thao trước khi tiến hành rút tiền.

7. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 14 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

8. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

9. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.