Nhận đến 38 USDT Free Bet
M88
Thể Thao

hàng tuần khi bạn đặt cược tại M88 Thể Thao!

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên của M88.io

Thời Gian Diễn Ra  (GMT+8)
    01/04/2024 00:00:00 – 05/05/2024 11:59:59 PM

 * Khuyến mãi diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến Chủ Nhật 23:59:59 (GMT+8)

2. Trong thời gian diễn ra, thành viên cược tại M88 Thể Thao sẽ nhận được Free Bet Hàng Tuần dựa trên tổng doanh thu cược hàng tuần như sau:

Doanh thu hàng tuần USDT
(hoặc tiền tệ tương đương) 
Free Bet USDT
(hoặc tiền tệ tương đương) 
≥ 1,000Freebet 8 USDT
≥ 3,000Freebet 20 USDT
≥ 5,000Freebet 38 USDT

3. Chỉ có tiền cược thật và các vé cược đã thanh toán mới được xem là hợp lệ. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

4. Tiền thưởng cần trải qua 10 vòng cược tại Thể Thao trước khi tiến hành rút tiền.

5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 24 giờ sau mỗi đợt khuyến mãi kết thúc.

6. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

7. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

8. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng..