BXH Với Tổng Giải Thưởng 7,000 USDT
M88
Slots & Trò Chơi

Từ Slots Thử Thách Hàng Tuần

Tổng giải thưởng 7,000 USDT trong vòng 7 tuần chỉ có tại Slot! (hoặc tương đương trong các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác)!

Dưới đây là hướng dẫn để nhận tiền thưởng:

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên đang hoạt động của M88.io.

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI (GMT+8)
13/11/2023 00:00:00 – 31/12/2023 23:59:59

*Chương trình diễn ra hàng tuần từ 00:00:00 Thứ Hai đến 23:59:59 Chủ Nhật (GMT+8)

2. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên tham gia cược tại Slots sẽ nhận được Freebet dựa trên tổng doanh thu cược cao nhất hàng tuần, giải thưởng như sau:

Xếp hạngFreebet USDT
1100
2 - 550
6 - 1030
11 - 2020
21 - 3015
31 - 5010
Tổng1,000 USDT

3. Tiền thưởng cần trải qua 10 vòng cược tại Slots trước khi tiến hành rút tiền.

4. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 5 ngày sau khi khuyến mãi kết thúc.

5. Số vòng tái đặt cược yêu cầu cần đạt được trong vòng 7 ngày để tránh việc tiền thưởng và tiền thắng cược bị hủy.

6. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

7. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.