Thưởng 100% Thể Thao
M88
Thể Thao
THÀNH VIÊN MỚI

Nhận Lên đến 1,000 USDT

Nhận 100% Bonus Chào Mừng cho Thể Thao, lên tới 1000 USDT. (hoặc tương đương trong các loại tiền điện tử khác được hỗ trợ)!

Dưới đây là hướng dẫn để nhận tiền thưởng:

1. Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thành viên mới của M88.io. Thành viên mới đủ điều kiện nhận Tiền thưởng chào mừng 100% lên tới 1000 USDT tại Thể thao.

2. Để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng chào mừng, thành viên phải có giao dịch gửi đầu tiên trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký.

3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật tự động sau khi gửi tiền thành công tối thiểu 10 USDT (hoặc số tiền tương đương bằng các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác).

4. Yêu cầu cược phải được đáp ứng tại sản phẩm Thể thao trước khi rút tiền trong khoảng thời gian quy định để tránh bị mất tiền thưởng và số tiền thắng:

Tiền thưởng chào mừng thể thao: 12x vòng cược (Tiền gửi + Tiền thưởng); có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày cập nhật.

5. Tất cả cược hòa/hoà hoàn tiền/hoàn lại/từ chối /vô hiệu/bị hủy/bán vé cược, và loại cược DEC có tỷ lệ dưới 1.50 (Malay tỷ lệ 0.50; HK tỷ lệ 0.50; Indo tỷ lệ -2.00) sẽ không tính vào doanh thu và/hoặc tiền tái đặt cược (nếu có áp dụng).

6. Chỉ tiền cược tại thể thao mới được tính vào khoản đặt cược yêu cầu cho khuyến mãi này.

7. Chương trình khuyến mãi này không được áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác của M88.io.

8. Phần thưởng này chỉ có thể được nhận 1 lần trong thời gian khuyến mãi.

9. Việc rút tiền sẽ không được xử lý nếu người chơi chưa hoàn thành doanh thu yêu cầu của khuyến mãi.

Ví dụ:

a. Sau khi đăng ký, người chơi chọn mã thưởng trong trang gửi tiền và gửi thành công 50 USDT.

b. Yêu cầu đặt cược (50 tiền gửi + 50 tiền thưởng) x12 = 1,200 USDT.

c. Thành viên đáp ứng yêu cầu đặt cược trong thời hạn hiệu lực, thành viên có đủ điều kiện để rút tiền.

d. Nếu thành viên không đáp ứng được yêu cầu đặt cược trong thời gian quy định và rút tiền. Tiền thưởng và tiền thắng sẽ bị huỷ.

10. M88.io có quyền thay đổi, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy khuyến mãi này bất cứ lúc nào.

11. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện Chung của Khuyến mãi.